Földműveléstani Csoport kutatási témái

A növénytáplálás és a termékminőség összefüggései
A program keretében hosszú idő óta vizsgáljuk a makro-és mikroelem táplálás hatását több szántóföldi növény - elsősorban a búza - termékminőségére és sütőipari értékére. Számos termőhelyen a talajok mikroelemhiánya következtében a termék gyengébb minőségű lesz, vagy pl. savanyú talajok meszezése esetén magunk indukálunk mikroelemhiányt. Harmonikus növénytáplálással, mikroelemkiegészítéssel és a makroelem hatóanyagformák helyes megválasztásával a termékminőség javítható.

Relationship between plant nutrition and produce quality
In the framework of this research project we investigate the effect of macro- and micro element nutrition on the yield and quality of numerous field crops. We put special emphasis on the produce quality and baking value of wheat. In many agricultural area of the country trace element deficiency occur that hinder yield and quality. Sometimes soil amelioration e.g. liming induce trace element deficiency. Applying harmonic plant nutrition, trace element supplementation and by the using of proper chemical form fertilisers the produce quality can be improved.

Nehézfémszennyeződés a talajokban és növényekben
Környezetszennyezés vagy a talaj kémiai tulajdonságainak következtében a növények alkalmanként olyan mennyiséget vehetnek fel bizonyos elemekből, amely már meghaladja az élelmiszeripari, vagy takarmányozási szabványokban meghatározott mennyiségeket. Célzott tápelemadagolással, antagonizmusok felhasználásával (pl. Zn-Cd) több esetben sikerült a kémiai összetételt a határértékek között tartani.

Heavy metal pollution of soils and plants
Due to pollution or the chemical properties of soils plants sometime accumulate such amount of certain trace elements or heavy metals that may exceed the limits of human or animal consumption. By purposive plant nutrition, the deliberate application of antagonisms (e.g. Zn-Cd) we could keep the chemical composition of plants between the accepted limits.

Másodlagos hasznosítású növényi tápanyagok
Az emberi termelő tevékenység eredményeként a gazdaság különböző területein mind több hulladék képződik. A hulladékok ésszerű felhasználásának és kezelésének megoldása egyre sürgetőbb feladat. A képződő hulladékok kezelésére többféle lehetőség kínálkozik, az igazi megoldást azonban az olyan technológiák jelentik, ahol a képződő hulladékot hasznos termékké lehet alakítani. Kísérleteinkben nagytisztaságú mikroelektronikai hulladékból állítottunk elő különböző mikroelemtrágyákat és vizsgáltuk azok felhasználási lehetőségeit. Zeolitok felhasználásával retard hatású mikroelemtrágyákat állítunk elő.

Secondary raw material plant nutrients
As a result of human activity more and more wastes are formed. The solution of rational use of wastes is one the most urgent task of human societies. There are many alternatives for handling wastes but the most rational ones are those technologies that are able to turn the wastes into new utilisable products. In our experiments we used chemically clean microelectronic wastes and transformed them into different trace element fertilisers. We study the application possibilities of these fertilisers at different crop species and by using zeolites produce slow release fertilisers.

A búza S-táplálása
A nagytisztaságú műtrágyák használata, a szigorúbb környezetvédelmi előírások és egyéb tényezők következtében termesztett növényeink kénellátására mind nagyobb figyelmet kell fordítani. Egy több éve folyó kísérletben vizsgáljuk a kénellátásnak, különböző kénformák adagolásnak a hatását a búza termésre és beltartalmára, illetve tanulmányozzuk a talajok kénforgalmának egyes mikrobiológiai összefüggéseit.

Sulphur nutrition of wheat
Due to the widespread use of high analysis fertilisers and the stringent environmental laws the sulphur nutrition of cultivated plants may become poor especially in soils with low sulphur supply. In a more year long experiment we study the effect of sulphur nutrition and application of different chemical forms of sulphur on the yield and quality of winter wheat and certain microbiological aspects of the sulphur cycle in the soil.

Talajtömörödésvizsgálatok
Penetrométeres vizsgálatokkal felmértük az ÉNY-Dunántúli régió talajainak állapotát és művelési kísérletekben vizsgáltuk a talajtömörödöttség és a cukorrépa termesztés egyes összefüggéseit.

Soil compaction studies
By penetrometer studies we surveyed the compaction status of the soils of West-Transdanubian Region, Hungary and in soil cultivation experiments investigated the relationship between sugar beet growing and soil compaction.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00