Tangazdaság

A gyakorlati oktatásban központi szerepet kap a tangazdasági gyakorlat és hetesi szolgálat, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató hosszabb időre kapcsolatba kerüljön a gyakorlati gazdálkodás minden kérdésével azáltal, hogy részt vesz az üzemben folyó irányító és kivitelező munkában.

A tangazdaság 455 hektár terület kezelői jogával rendelkezik. E területek túlnyomó többsége Mosonmagyaróvár északi részén, az E15-ös főút jobb és bal oldalán, valamint a Feketeerdő felé vezető műút mellett helyezkedik el.

A tangazdasági területek hasznosítási módja:

- szántó: 437,0 ha
- rét/legelő: 3,7 ha
- erdő: 10,3 ha
- művelés alól kivett: 4,4 ha
- összesen: 455,4 ha

A terület előnyeként lehet megemlíteni a termőföld jó minőségét (átlagos értéke 37,1 AK), a táblák optimális méretét, a tömbösítési lehetőségeket, a tangazdaság kedvező fekvését, a teljes terület öntözhetőségét, a jó megközelíthetőséget és a Karhoz való közelségét.

A tangazdaság területén árunövény-, vetőmag termesztés és az óvári fajták szaporítása folyik. Néhány példa ezek közül:


Facélia vetőmagszaporítás (I. fok)

BÉTA vöröshenger takarmányrépa (elit)

BÉTA-11 tavaszi bükköny (elit)

Magyarországon forgalomban lévő kalászosok fajtasor

A Tangazdaság területén 16 féle növény (mindösszesen 22 db fajta) fajtafenntartása folyik, melyek a következők:

 • Rózsaszínű BETA - takarmányrépa
 • BETA Vöröshenger - takarmányrépa
 • Horpácsi lila - tarlórépa
 • Óvári - takarmánykáposzta
 • Óvári-1 - takarmánykáposzta
 • Óvári fehér - csillagtök
 • Óvári hengeres - sütőtök
 • Székkutasi 319 - vöröscsenkesz
 • Óvári - réti csenkesz
 • Peti - réti komócsin
 • BETA 11 - tavaszi bükköny
 • Akt - borsó
 • Tutti - borsó
 • Lippói - lóbab
 • Óvári 137 - lóbab
 • Karácsony - lóbab
 • Óvári-4 - görögszéna
 • Sári - bab
 • Cintia - bab
 • Zsuzsanna - szója
 • Castrum-1 - tavaszi búza
 • Pilis - lucerna

A Tangazdaság területén található a kar kísérleti telepe is, mintegy 10 ha-on. Itt széles körű szántóföldi kísérleti munka folyik, pl. a tönköly- és a durum búza, a szója, illetve gyógy- és energianövények nemesítése, de trágyázási, komposzt elhelyezési és különböző fajta-összehasonlító vetésidő kísérletek is minden évben beállításra kerülnek.

A hallgatók részére demonstrációs bemutató terület is rendelkezésre áll. Részben ez a helyszíne a gyakorlatoknak és a hetesi szolgálatoknak is.

Külön ki kell emelni a Tangazdaság üzemi területein folyó különféle precíziós növénytermesztési eljárásokkal kapcsolatos kutatómunkákat, amelyek a növénytáplálásra, hozamelemzésekre, növényvédelemre, gyomirtásra, új technológiák adaptálására, összehasonlítására is kiterjednek.

A Tangazdaság részt vesz az Agrár Környezet Gazdálkodási (AKG) programban. Ennek köszönhetően a hallgatók számára részletesen bemutatható, oktatható, gyakorolható az ökológiai gazdálkodási, illetve az integrált szántóföldi növénytermesztési program.

A Tangazdaság szoros együttműködésben működik a Növénytermesztési Intézettel, vezetője is az intézet egyik munkatársa. A dolgozói létszám 4 fő állandó munkavállaló, akiket egy fő növényvédő szakmérnök irányít. A géppark az azonos méretű magyarországi üzemekéhez hasonló korú és színvonalú. A traktorpark 1 db New Holland TM 165-ös, 1db New Holland 110/90-es, 1 db Zetor Cristal 120-as, és 4 db MTZ-80-asból áll. A kalászosok és a kapás kultúrák betakarítását 1 db, kiváló műszaki állapotú Class Medion arató-cséplőgép végzi.

A fenti erőgépekhez minden szükséges munkagép rendelkezésre áll, jó műszaki színvonallal. A gazdaság rendelkezik elégséges terménytároló kapacitással, felszerelt műhelyekkel, javító-karbantartó bázissal.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00