Növényvédelmi Csoport kutatási témái

Kutatói tevékenység az elmúlt 5 évben

 • Nyomon követtük a levéltetvek éves migrációját és rajzását, továbbá a burgonya állományokban szaporodó fajok populációdinamikáját. Mértük a levegő és az állományok hőmérséklete és páratartalma közötti eltéréseket. Megállapítottuk a lakóhely (niche) levéltetvekre érvényes kedvező és kedvezőtlen hatását.
 • Gépesített talaj mintavételezés és térinformatika segítségével felvételeztük a drótférgek egyedszámát, megállapítottuk előfordulásuk lokális voltát, ami igazolta a területen létező diszperzitást. Kapcsolatot állapítottunk meg a gyomosság, a talajnedvesség és a talajellenállás, valamint a drótférgek egyedszáma, továbbá a rajzó imágók egyedszáma és a virágzó gyomnövények repülést orientáló szerepe között.

Korábbi kutatói tevékenység

 • 2005-2009:
  A jelzett időszakban (de immár másfél évtizede) folytatott vizsgálataink középpontjában két téma szerepelt:
  (1) interspecifikus genetikai kölcsönhatások a Phytophthora-nemzetségben, ill.
  (2) Phytophthora-fajok hazai előfordulása és azonosítása.

  E kutatásokat az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében, OTKA-támogatással (2006-2009) végeztük.

 • 2002-2006:
  Agroökológia - agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetősége

  NKFP
  Zárójelentés: 2006
  Kutatástámogatás összesen: 9,840 (ezer forint)

  - Burgonyaállományok és a levéltetvek közötti interakció
  - A talaj és a drótférgek közötti interakció
MÉK Nyílt Nap - Auditorium 2018. december 14. 10:00 - 14:00
Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00